(Gerrit Cornelis Otten)

Blokfluitist

BiografieVader:
Mr. P. Otten
1885 - 1970
Privé secretaris van de burgemeester van Amsterdam, later secretaris van curatoren van de universiteit aldaar.
Na zijn pensionering bekend autoriteit op het gebied van Oosterse tapijten.
T/m de 20-er jaren tamelijk bekend dichter.Moeder:
J. H. Otten - van Warmelo
1895 - 1978
Pianiste.
Geparenteerd aan de toneel speler Mari van Warmelo en de literator Frederik van Eeden. Was zeer bevriend met mensen als Henriëtte Roland Holst - Arthur van Schendel en Jan Toorop.
Lerares aan het Muzieklyceum te Amsterdam gedurende 50 jaar. Zuster van Willem van Warmelo (musicus) actief in de 20-er en 30-er jaren op gebied van schoolmuziek.
Deze was bevriend met o.a. Darius Milhaud - Francis Poulenc en Paul Hindemith.
Hij was één der eerste die de blokfluit in Nederland introduceerde. Had lange tijd grote persoonlijke invloed op Kees Otten.


Kees (Gerrit Cornelis) Otten
geb: 28-11-1924
Amsterdam

Kees Otten

Kreeg onderwijs op de Nieuwe Schoolvereniging te Amsterdam en het Amsterdams Lyceum (tot 1941). Daarna Muzieklyceum, Amsterdam. Studeerde klarinet bij Johan van Hell (tevens beeldend kunstenaar).
Had door zijn moeder altijd muziek om zich heen. Kreeg door zijn oom Willem van Warmelo contact met de blokfluit, die dit instrument zelf wilde leren bespelen, samen met iemand van de jongste generatie i.c. zijn neefje Kees Otten. (begin 30-er jaren)
Door het beluisteren van Jazz-platen en een live-concert van Duke Ellington in 1937 kwam het gevoel over Kees Otten, dat deze muziek, meer dan klassieke muziek, zijn eigenlijke basis was.......
In de 30-er jaren overigens een minder bekend fenomeen dan nu. Het één en ander resulteerde in een mislukking als middelbaar scholier en de wil om, op welk instrument dan ook, Jazz-musicus te worden.
Heeft nog éénmaal, vlak voor de oorlog, (nota bene op blokfluit) met de grote Coleman Hawkins gespeeld. Ouders waren niet zeer gelukkig met deze geestelijke omwenteling, alles draaide thuis om Beethoven, zij vonden, achteraf terecht, dat er een klassieke opleiding gevolgd moest worden. Vandaar het Muzieklyceum en hij studeerde daar klarinet: niet geheel zonder succes, gezien de werken die hij op een aantal uitvoeringen van het Muzieklyceum speelde, o.a. van Mozart - Schumann - Reger en een eerste uitvoering van een sonatine van Jos Wisse.
Historisch is mogelijk belangrijker dat Kees Otten vanaf 1942 op ditzelfde Muzieklyceum ook regelmatig de blokfluit ten gehore bracht, o.a. met werken van Scarlatti, Telemann, Poulenc en Auric. In de oorlogsjaren waren geen "officiele" concerten mogelijk, wel werden er talloze huisconcerten gegeven. o.a. ontstond er een samenwerking met Hans Brüggen, hoboist, later priester, oudere broer van Frans Brüggen en met Jan en Jaap Wisse.
Direkt na de oorlog kwamen er mogelijkheden voor Kees Otten zich toch te bewegen op het gebied van de lichtere muziek o.a. voor de Canadese bevrijders, in diverse cabaret-dancings met de "Sing Song Shakers". Hij gaf hierbij ook een "performance" op de blokfluit: een hongaarse vioolimitatie. (1945)
Tegelijk kwamen vele concerten waarbij propaganda voor de blokfluit gemaakt kon worden, o.a. in de Volksmuziekschool en het Muzieklyceum op welke instellingen Kees Otten als docent was benoemd.
Eind 1945 kwam een uitnodiging om met een aantal zeer goede Jazz-musici een reis te maken door de Balkan, Noord-Afrika en Spanje (duur ong. 2 jaar.....) tegelijk met een verzoek van de Bachkenner en clavecinist Hans Brandts Buys, om regelmatig mee te gaan werken aan concerten en radioprogramma's in Bachcantates. Kees Otten koos voor dit laatste, vooral uit persoonlijk sociale overwegingen. De sfeer rond de toenmalige Jazz-muziek en de status van de Jazz-musicus was nog niet bepaald die van de huidige...... Het aantal gebeurtenissen dat zich gedurende de jaren 1945 - 1985 afspeelde is vanzelfsprekend zo overstelpend, dat één en ander moeilijk anders te boekstaven is, dan via een soort kalender.

1945
Jazz. Trio met Jan en Jaap Wisse (klassieke en hedendaagse muziek) tot 1949. Bachcantates bij Hans Brandts Buys met Joannes Colette.

1946
Eerste contact met Nederlandse Bachvereniging. Speelt veel hedendaagse muziek voor Radio Herrijzend Nederland. Eerste contacten met de beroemde Engelse blokfluit pionier Carl Dolmetsch.

1947
Hoofdleraar blokfluit Muzieklyceum Amsterdam. Eerste leerling o.a. Marijke Ferguson.
Stichting Radio ensemble voor Oude Muziek. Vele uitzendingen voor N.C.R.V. tot 1950.


1948
Eerste uitvoeringen in o.a. Concertgebouw en Diligentia met het vierde Brandenburgse concert. Huisconcerten met Blokfluit kwartet, waarin o.a. leerling Frans Brüggen (toen 14 jaar), Frans Douwes en Marijke Ferguson. Eerste radio opnamen in Parijs. Begin samenwerking met Nederlands Impressariaat. Componeert voor Nederlands Volkstoneel.

1949
Eerste uitvoeringen van Middeleeuwse muziek. Schrijft aantal blokfluit handleidingen die tot op heden nog gebruikt worden. Begint serie "Nieuwe blokfluit muziek" bij Uitgever Heuwekemeyer. Wordt geballoteerd tot lid van de K.N.T.V.: er bestonden immers nog geen examens voor blokfluit.

1950
Organiseert vele concerten i.v.m. Jubileum K.N.T.V. Oprichting Amsterdams Blokfluitensemble (tot 1959). Samenwerking met clavecinist Jaap Spigt. Met beide combinaties talloze concerten.

1951
Eerste reis naar München. Begin samenwerking Ward-institut.

1952
Concerten met Duitse luitist Walter Gerwig. Begin samenwerking met Gustav Leonhardt. Op initiatief van Kees Otten ontstonden vele nieuwe blokfluitcomposities o.a. de eerste in 12 - toontechniek van de Amerikanen Roslyn Brogue en Erwin Henning en de Argentijn Esteban Eitler. Eerste hoofdvak examens op het Muzieklyceum o.a. Frans Brüggen als leerling van Kees Otten.

1953
Eerste T.V. opname. Stichting "Muziekkring Obrecht". Ensemble voor Middeleeuwse en Renaissance muziek (tot 1961). Ook met dit ensemble talloze concerten, o.l.v. Hans van den Hombergh.

1954
Leonhardt Consort , voor laat Renaissance en Barokmuziek. Kees Otten speelt in dit ensemble tot 1961. Eerste concerten met Leonhardt op 18e eeuwse fluiten.
Frans Brüggen wordt lid van het Amsterdams Blokfluit ensemble o.l.v. Kees Otten.


1955
Met Jaap Spigt naar Engeland. Concerten met Dolmetsch, Edgar Hunt etc.
Begin samenwerking met beroemde Engelse luitspeler Julian Bream.
Maar ook concerten in Nederland met Blues-zanger Big Bill Broonzy.
Benoemd tot hoofdleraar aan het Rotterdams Conservatorium.
Door instelling van staatsexamens voor blokfluit kreeg dit instrument officiële erkenning. In de langdurige voorbereiding hiervan heeft Kees Otten een zeer belangrijke en beslissende rol gespeeld.


1956
Eerste solorecital blokfluit met Jaap Spigt in het Concertgebouw. Concerten met beroemde Engelse counter - tenor Alfred Deller tesamen met Leonhardt.

1957
Hoofdleraar Utrechts Conservatorium.
Henk Badings draagt sonate op aan Kees Otten. Tournee naar Engeland. Concerten met Julian Bream. Contacten met Claire Bloom en Oskar Kokoschka.


1958
Hoofdleraar Amsterdams Conservatorium.

1959
Tournee naar Engeland met Jaap Spigt.

1960
o.a. "Bevrijdingsconcert", met Metropole orkest voor Nederlandse T.V.

1961
Jubileumconcerten met Jaap Spigt n.a.v. 10 jaar samenspelen.

1962
Oprichting Trio met Trudy Schriel en Barbara Miedema.
Grote serie voor N.C.R.V. "Carmina" met o.a. Folly en Joannes Collette.


1963
Oprichting nieuw ensemble - Syntagma musicum met Marius van Altena , Will Kippersluys , Leo Meilink , Anneke Pols , Barbara Miedema.
Grote serie uitzendingen N.C.R.V. (tot 1968)


1964
Concertreizen naar Duitsland en Griekenland.

1965
Twee maal Duitsland.
Kees Otten wordt propagandist voor Renaissance blaasinstrumenten.


1966
Eerste keer optreden Holland Festival. Daarna jaarlijks tot 1976. Eerste plaatopname.
Concertreizen Engeland-Denemarken-Duitsland.


1967
Kees Otten speelt 4e Brandenburgs met Residentie Orkest.
Hans Tobi wordt zakelijk leider van Syntagma Musicum
. Vele avonden in het Lurelei - theater in Amsterdam. Duitsland. Engeland - 1e reis naar U.S.A.
Kees Otten krijgt Edison.


1968
Syntagma Musicum wordt Stichting. Talloze Lurelei - concerten, vaak met Sven Berger. (Zweden)
Het ensemble oogst grote lof van Leonard Bernstein
.
3 nieuwe LP's.


1969
Erasmus herdenking te Brussel - Zwitserland. Concertreis door U.S.A. en Mexico.
Tweede Edison voor 3 platen.


1970
Hoofdleraar Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Concertreizen - Denemarken - Oostenrijk - Italië. Ontmoeting met Ezra Pound.
2 LP's.


1971
Tournee door: Nieuw Zeeland - Australië - Indonesië - Oostenrijk - België.

1972
Frankrijk - Spanje - Italië.

1973
Duitsland. In Holland Festival produktie Sint Nikolaas spelen.
2 LP's.


1974
Concertgebouw Grote Zaal C-Serie.
Italië - België - Duitsland.
2 LP's.


1975
3e reis U.S.A.
Schrijft boekje "Blijvend ongeschikt".


1976
René Jacobs
Italië - Frankrijk - België - Spanje - Oostenrijk.
Eerste concertreis naar Japan en Hong Kong: Marius van Altena , Carolyn Watkinson , Toyohiko Satoh , Kees Boeke , Walter van Hauwe , Charles Toet
.

1977
Spanje.

1978
Italië - Duitsland - 2e tournee Japan: Rita Dams.

1979
Engeland (2x). 3e tournee U.S.A. Tournee door Spanje met eigen Barokensemble, met o.a. Marina Klunder , Philip Thorby en Maria Boxall.
"Three Encores", opgedragen aan Kees Otten, door Marjo Tal.


1980
Engeland (2x). Frankrijk. Solorecital in Scola Cantorum te Bazel.
Konrad Boehmer: "Fluit Douceur" opgedragen aan Kees Otten en Marina Klunder.


1981
Finland - Frankrijk - Italië - Solo tournee U.S.A..

1982
3e tournee Japan en het ensemble maakt een plaat daar. Van Altena , Dams , Satoh

1983
Italië - Engeland.

1984
Syntagma Musicum neemt 65 composities op voor de N.C.R.V. en beëindigt hiermee zijn werkzaamheden.

1985
2e solo tournee Japan met Takashi Tsunoda luit.


Na een aantal jaren in-actief te zijn geweest, nieuw ensemble met Marina Klunder en enkele van haar leerlingen.1998
CD "Fluit Douceur".

1999
Heruitgave van 2 van de LP's op CD van Syntagma Musicum (25 jaar oud)

2000
Interview met Han Reiziger in "Reiziger in Muziek".
60 minuten Kees Otten over 60 jaar musiceren.


2008
Kees Otten is overleden op 25 september 2008


Kees Otten